Advocaat en Mediator


Scheiding: kiest u voor mediation of voor (beiden) een eigen advocaat?

a. mediation
U kiest samen voor scheidingsmediation. Tijdens de mediationgesprekken tracht u in onderling overleg tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. U wordt zowel op juridisch als op relationeel en emotioneel gebied begeleid door de advocaat/mediator. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van de verwerking en het ontwikkelen van een nieuw communicatiemodel. De scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog.

Bij mediation werkt u met uw (ex-)partner aan het opstellen van een overeenkomst (convenant). Dat betekent dat u over de problemen blijft overleggen, in plaats van te strijden. De kans op totale ontwrichting van de relatie wordt daardoor kleiner. Een scheidingsprocedure duurt met behulp van mediation bijna altijd korter.   

b. beiden een eigen advocaat
Als het niet mogelijk of niet wenselijk is om de scheidingsprocedure via mediation tot een goed einde te brengen, dan kunt u beiden een eigen advocaat inschakelen. U bespreekt met uw eigen advocaat wat de gewenste situatie ná de scheiding is en wat in uw geval de beste weg is om daar te (trachten te) komen. Ook in de situatie waarin u beiden een eigen advocaat heeft, is het nog mogelijk buiten de rechter om tot overeenstemming te komen.

c. naar de rechter

Als het niet lukt om tot overeenstemming te komen, zal een procedure bij de rechtbank gevoerd kunnen worden. Ook in die situatie kunnen kan ik u bijstaan.