Mr Suzanne Wieberdink is als advocaat en mediator gevestigd aan het Kenaupark 24 te Haarlem. Suzanne Wieberdink is werkzaam op het gebied van  strafrecht en psychiatrisch recht (WVGGZ).

In het pand zijn overigens meerdere advocatenkantoren en mediators gevestigd.

Tot 1 april 2020 bestond het samenwerkingsverband met Pauline Grapperhaus. Met ingang van 1 april 2020 is Pauline Grapperhaus niet meer als advocaat werkzaam.